ประกาศรับสมัคร

ใบสมัครพนังานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัครพนังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัครพนังานราชการ ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศ ปี 2566  รายละเอียด  เริ่มรับสมัคร  ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2566 รายละเอียด 20 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 11/2566 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(เงินรายได้) รายละเอียด 6 พฤศจิกายน 2566 20 พฤศจิกายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 15/2566 จำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์(เงินรายได้) รายละเอียด 6 พฤศจิกายน 2566 20 พฤศจิกายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเพื่อในการเปลี่ยนประเภทตำแหน่งเป็นพนักงานสายวิชาการ รายละเอียด 25 กันยายน 2566 29 กันยายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเพื่อในการเปลี่ยนประเภทตำแหน่งเป็นพนักงานสายสนับสนุน รายละเอียด 25 กันยายน 2566 29 กันยายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 14/2566(เงินรายได้) รายละเอียด 25 กันยายน 2566 29 กันยายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 10/2566(เงินรายได้) รายละเอียด 25 กันยายน 2566 29 กันยายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 9/2566 รายละเอียด 25 กันยายน 2566 29 กันยายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 8/2566 รายละเอียด 11 กันยายน 2566 6 ตุลาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 13/2566( รายละเอียด 13 กันยายน 2566 27 กันยายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 12/2566( รายละเอียด 1 กันยายน 2566 15 กันยายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างตามสัญญา ตำแหน่งแม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รายละเอียด 15 สิงหาคม 2566 31 สิงหาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2566 รายละเอียด 24 กรกฏาคม 2566 7 สิงหาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างตามสัญญา ตำแหน่งแม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รายละเอียด 20 กรกฏาคม 2566 4 สิงหาคม 2566
Recruitment for “Foreign Teacher” (One-yeat Contract) รายละเอียด 24 july 2023 10 August 2023
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 11/2566( รายละเอียด 19 กรกฏาคม 2566 4 สิงหาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2566 รายละเอียด 10 กรกฏาคม 2566 20 กรกฏาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 10/2566( รายละเอียด 29 มิถุนายน 2566 13 กรกฏาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยวิจัย รายละเอียด 29 มิถุนายน 2566 13 กรกฏาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2566(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) รายละเอียด 19 มิถุนายน 2566 3 กรกฏาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) รายละเอียด 12 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2566(โปรแกรมเมอร์) รายละเอียด 29 พฤษภาคม 2566 23 มิถุนายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 9/2566(เงินรายได้) รายละเอียด 30 พฤษภาคม 2566 13 มิถุนายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 8/2566 รายละเอียด 23 พฤษภาคม 2566 6 มิถุนายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 รายละเอียด 22 พฤษภาคม 2566 23 มิถุนายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 รายละเอียด 10 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2566 รายละเอียด 5 เมษายน 2566 12 เมษายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 รายละเอียด 27 มีนาคม 2566 28 เมษายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 รายละเอียด 27 มีนาคม 2566 10 เมษายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2566(เงินรายได้) รายละเอียด 3 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566 (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) รายละเอียด 8 กุมภาพันธ์ 2566 10 มีนาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 รายละเอียด 16 มกราคม 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 รายละเอียด 16 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 รายละเอียด 9 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566

ประกาศ ปี 2565  รายละเอียด  เริ่มรับสมัคร  ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 13/2565(คณะพยาบาลศาสตร์)(เงินรายได้) รายละเอียด 22 ธันวาคม 2565 6 มกราคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 8/2565 (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) รายละเอียด 16 พฤศจิกายน 2565 16 ธันวาคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 12/2565 รายละเอียด 16 พฤศจิกายน 2565 16 ธันวาคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 11/2565 รายละเอียด 16 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างตามสัญญา ตำแหน่งแม่บ้าน รายละเอียด 21 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รายละเอียด 5 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 รายละเอียด 28 กันยายน 2565 5 ตุลาคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 10/2565 รายละเอียด 9 กันยายน 2565 6 ตุลาคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 7/2565 (สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์) รายละเอียด 9 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 9/2565(สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์) รายละเอียด 29 สิงหาคม2565 16 กันยายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 8/2565 รายละเอียด 10 สิงหาคม2565 9 กันยายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2565 (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) รายละเอียด 10 สิงหาคม2565 9 กันยายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 จำนวน 4 อัตรา รายละเอียด 8 สิงหาคม 2565 2 กันยายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2565 (สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์) รายละเอียด 25 กรกฏาคม 2565 8 สิงหาคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 6/2565(อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์) รายละเอียด 25 กรกฏาคม 2565 8 สิงหาคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2565 (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร) รายละเอียด 6 มิถุยายน 2565 24 มิถุยายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 รายละเอียด 6 มิถุยายน 2565 24 มิถุยายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2565 (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) รายละเอียด 23 พฤษภาคม 2565 24 มิถุยายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รายละเอียด 23 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขัยรถยนตร์ รายละเอียด 11 เมษายน 2565 12 พฤษภาคม 2565
Recruitment for “Foreign Teacher” (One-yeat Contract) รายละเอียด 25 April 2022 31 May 2022
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 รายละเอียด 30 มีนาคม 2565 18 เมษายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 รายละเอียด 17 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565 (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) รายละเอียด 3 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขัยรถยนตร์ รายละเอียด 1 มีนาคม 2565 15 มีนาคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รายละเอียด 27 มกราคม 2565 3 กุมภาพันธ์ 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 รายละเอียด 24 มกราคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 รายละเอียด 10 มกราคม 2565 24 มกราคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 9/2564 รายละเอียด 20 ธันวาคม 2564 21 มกราคม 2565

ประกาศ ปี 2564  รายละเอียด  เริ่มรับสมัคร  ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างตามสัญญา ตำแหน่งแม่บ้าน รายละเอียด 15 ธันวาคม2564 22 ธันวาคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3 รายละเอียด 15 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564