admin

วางแผนการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 24 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การวางแผนการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย

วันนี้ (24 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขบวนแห่องค์หลวงพ่อพุทธโสธรทางบกประจำปี2566

วันที่ 24 พ.ย. 66 เวลา 07.49 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมขบวนแห่องค์หลวงพ่อพุทธโสธรทางบก ประจำปี 2566 ซึ่งได้อัญเชิญหลวงพ่อโสธรและขบวนพาเหรดจากหน่วยงานและโรงเรียนเรียนต่างๆ แห่ไปรอบเมืองในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยไฮไลท์ของขบวนแห่ในปีนี้ อยู่ที่ริ้วขบวนของธนาคารกรุงไทย ที่นำ คุณณเดชน์ คูกิมิยะ มาร่วมขบวนบุษบกเครื่องสักการะถวายองค์หลวงพ่อพุทธโสธร โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมและถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก ทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาร่วมตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์หลวงพ่อโสธรตลอดเส้นทางที่รถผ่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

ร่วมตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์หลวงพ่อโสธร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์หลวงพ่อโสธร บริเวณประตูทางเข้าด้านข้าง มหาวิทยาลัยฯ ริมถนนศรีโสธร ซึ่งเป็นเส้นทางที่ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่าน ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการตลาดเกษตรปลอดภัย

วันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และอาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการตลาดเกษตรปลอดภัย โครงการตลาดนำการผลิตสู่ “มหานครแห่งสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างประธานเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS แปดริ้ว) ผู้แทนเกษตรกร ร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหาร และสถาบันการศึกษา (นำร่อง) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมเกษตรกรทำการเกษตรปลอดภัยสูง และเพื่อจัดหาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยสู๋ผู้บริโภคในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่จัดกิจกรรมลอยกระทง

วันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี กิจการนักศึกษาและบริหารบางคล้า ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่จัดกิจกรรมลอยกระทง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณโดมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตและหลักสูตรระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ อาจารย์ ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ นายอุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และอาจารย์เทวิกา เบญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนเเห่งอนาคต โดยมีบุคคลากร งานส่งเสริมวิชาการ งานบริหารงานทั่วไป และงานบัณฑิตศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ประชุมชี้แจงแนวทางส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 13.00 – 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์จารุต ฐิติวร ผู้จัดการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) อาจารย์ ดร.กฤษณะ ช่องศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวนุจรี ฮีมหมัด เจ้าหน้าที่วิจัย งานวิจัย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยกลไก University Holding Company ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2566 นำโดย ดร.เดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เตรียมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาสร้างอนาคตบัณฑิตสู่สถานประกอบการ

วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา “สร้างอนาคตบัณฑิต สู่สถานประกอบการ” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ บริษัท โปรเกรส พาร์ท แอนด์ ได จำกัด ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ