ข่าวประชาสัมพันธ์

การเแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 08.35 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมการเแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 “ศรีอยุธยาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ และสนับสนุนการแก้ปัญหาของพื้นที่ชุมชน

วันที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกอ.) ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ และสนับสนุนการแก้ปัญหาของพื้นที่ชุมชน และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ โดยร่วมประชุมหารือกับนายณัฐ์ธเนศ มหาศักย์ศิริ นายก อบต.ดอนฉิมพลี และผู้นำชุมชน ต.ดอนฉิมพลี เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่และข้อเสนอที่ต้องการให้ อีอีซี สนับสนุน พร้อมร่วมชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.ดอนฉิมพลี รวมไปถึงบูธแสดงผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ไอศครีมมะม่วง และข้าวเกรียบมะม่วง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆจากการแปรรูปของมะม่วง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ และสนับสนุนการแก้ปัญหาของพื้นที่ชุมชน

วันที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 09.30 -12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกอ.) ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ และสนับสนุนการแก้ปัญหาของพื้นที่ชุมชน และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ โดยร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารท้องถิ่น และชุมชน ต.ศาลาแดง และ ต.หมอนทอง เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่และข้อเสนอที่ต้องการให้ อีอีซี สนับสนุน พร้อมร่วมชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.ศาลาแดง และต.หมอนทอง ณ ชมรมผู้สูงอายุศาลาแดงรักสุขภาพ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 วันนี้( 31 พ.ค. 66) เวลา 09.19 น. รองศาตราจาย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับวิทยาลัย Baria – Vungtau College of Education (BVCE)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับวิทยาลัย Baria – Vungtau College of Education (BVCE) ประเทศเวียดนาม เพื่อขยายกรอบความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมกับกำหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของทั้งสองสถาบันการศึกษา วันนี้ ( 30 พ.ค. 66) เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU) และ วิทยาลัย Baria – Vungtau College of Education (BVCE) ประเทศเวียดนาม นำโดย ดร.ฟาม หง็อก ซอน นายกสภาวิทยาลัย BVCE โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองสถาบันการศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา …

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับวิทยาลัย Baria – Vungtau College of Education (BVCE) Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 และให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นเสน ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูให้ประสบความสำเร็จ และการอภิปราย สัมมนาการถอดบทเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการทดสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากครุสภา โดยนายณัฐพล ชื่นอารมณ์ และนางสาวกิตติยา แซ่แต้ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการผ้าป่าขยะสามัคคีรีไซเคิลแปลงขยะเป็นกองบุญ

วันที่ 27 พ.ค. 66 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ ทับพยุง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา นายนิรุธ หมื่นสุนทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้นำขวดแก้ว ขวดพลาสติก แก้วน้ำ ลังกระดาษ และขยะรีไซเคิลอื่นๆ ที่ได้รับการบริจาคจากคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการผ้าป่าขยะสามัคคี รีไซเคิล แปลงขยะเป็นกองบุญ โดยมีการตั้งริ้วขบวนแห่ผ้าป่าขยะ รอบวัดบางไทร มีนายธีรพล อุทัยพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีพระสงฆ์ 9 รูป ประกอบพิธีถวายผ้าป่าขยะ และมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมจากขยะรีไซเคิล ณ วัดบางไทร ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

แถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 26 พ.ค. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดิน วิ่งสมาธิ บำเพ็ญทาน ถือศีล ฟังธรรม เป็นปฏิบัติบูชา ถวายแด่พระพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขะบูชา รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย ซึ่งจะนำเงินส่วนหนึ่งสบทบทุนจัดซื้อรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คว้าเหรียญเงิน #การแข่งขันทำอาหารระดับประเทศ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2023 at IMPAC Exhibition and Convention Center Bangkok, Thailand แข่งขันรายการ Asian Rice and Noodle Challenge Junior Chef และได้รับรางวัลเหรียญเงิน silver โดยนางสาวมณฑาทิพย์ สุนลี มีผู้ช่วยศาตราจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ และอาจารย์ณัฐวรานาท ใหมตีบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีนางสาวส่งศรี สินสมใจ และนายธนกร เสี้ยวบุญมา เป็น support team

พิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

วันที่ 23 พ.ค. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง