คณะผู้บริหารเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 10 ม.ค. 65 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าพบนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.