สมัครงาน

ประกาศผลการรับสมัคร

ประจำปี 2566 รายละเอียด ประกาศการขึ้นและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. เพื่อเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 11/2566 รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 10/2566(เงินรายได้) รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 14/2566(เงินรายได้) รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 9/2566 รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 13/2566 รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 12/2566 รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. เพื่อเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2566 รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 11/2566 รายละเอียด  ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด  …

ประกาศผลการรับสมัคร Read More »

ประกาศผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก

ปี 2567 รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2567) รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)เพื่อเเพื่อเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2567 (เงินรายได้) รายละเอียด ปี 2566 รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 18/2566(เงินรายได้) รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2566 รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)ครั้งที่ 11/2566 รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 15/2566(เงินรายได้) รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสันบสนุน รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสายสายสนับสนุน ครั้งที่ 10/2566(เงินรายได้) รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 14/2566(เงินรายได้) รายละเอียด …

ประกาศผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก Read More »

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัครพนังานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครพนังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครพนังานราชการ ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกาศ ปี 2567  รายละเอียด  เริ่มรับสมัคร  ปิดรับสมัคร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ รายละเอียด 12 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2567 รายละเอียด 29 มกราคม 2567 8 มีนาคม 2567 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2567(เงินรายได้) รายละเอียด 15 มกราคม 2567 9 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2567 รายละเอียด 15 มกราคม 2567 9 กุมภาพันธ์ 2567 …

ประกาศรับสมัคร Read More »