ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมลงพื้นที่พัฒนาชุมชนบ้านนามะตูม เพื่อจัดโครงการสืบสาน อนุรักษ์ขนมไทยชุ

วันที่ 21 เมษายน 2566 อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ และนักศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลนามะตูม จัดกิจกรรมลงพื้นที่พัฒนาชุมชนบ้านนามะตูม เพื่อจัดโครงการสืบสาน อนุรักษ์ขนมไทยชุมชนบ้านนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนจำนวน 30 คน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีนายราชันย์ กิดาการวรวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนายเศกสรรค์ สุขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลนามะตูม กำนันฒาริล พรพัฒนานิคม กำนันตำบลนามะตูม ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่ โดยมีคุณต่าย ภัคจิรา เป็นวิทยากร ให้ความรู้การทำขนมเทียนแก้ว ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจให้หมู่บ้านนามะตูมให้เกิดความยั่งยืน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนานักศึกษาที่บูรณาการรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูปฐมวัย ซึ่งนอกจากชุมชนนามะตูมแล้ว สาขาปฐมวัยยังได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาลงพื้นที่พัฒนาชุมชนอื่นๆอีก 4 แห่งด้วยกัน เได้แก่ชุมชนคลอง18 อ.บางน้ำเปรี้ยว ชุมชนบ้านโนนเจริญ จ.ปราจีนบุรี ชุมชนบ้านหนองสระพระเนตร จ.สระแก้วและชุมชนลาดกระบัง 28 กรุงเทพฯ

สอบข้อเขียนผู้ที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 7) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 เม.ย. 66 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนผู้ที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 7) ปีการศึกษา 2566 ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ห้องสอบ 435) อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ โดยทั้ง 2 สาขาวิชาจะทำการสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ส่วนคณะอื่นๆจะมีการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 เม.ย. 66 ต่อไป

ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 เม.ย. 66 เวลา 08.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 111 คน โดย มีการสอบข้อเขียนวิชาวัดแววความเป็นครู และสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ อาคารคณะครุศาสตร์

ขายพัสดุที่ชำรุด จำนวน 18 รายการ โดยใช้วิธีขายทอดตลาดด้วยการยื่นซองเสนอราคา

วันนี้ (19 เม.ย. 66) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานในการ ขายพัสดุที่ชำรุด จำนวน 18 รายการ โดยใช้วิธีขายทอดตลาดด้วยการยื่นซองเสนอราคา โดยยึดถือผู้เสนอราคาสูงสุด ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ ซึ่งผู้ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ นายพรเทพ ส่งวาณิชย์ ยื่นซองเสนอราคา รายการที่ 5 ซากรถบัสโดยสาร ทะเบียน 40-0271 จำนวน 80,000 บาท รายการที่ 7 ซากรถบัสโดยสาร ทะเบียน 40-0263 จำนวน 120,000 บาท รายการที่ 12 ซากรถยนต์ ทะเบียน 81-7183 จำนวน 80,000 บาท รายการที่ 14 รถบัสโดยสาร …

ขายพัสดุที่ชำรุด จำนวน 18 รายการ โดยใช้วิธีขายทอดตลาดด้วยการยื่นซองเสนอราคา Read More »

รถไฟKIHA183ย้อนร้อยประวัติศาสตร์เมืองแปดริ้ว

วันที่ 8-9 เม.ย. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว จำนวน 200 คน/วัน ที่เดินทางมากับรถไฟ KIHA 183 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขึ้น ในชื่อทริป “นั่งรถไฟ KIHA 183 ย้อนร้อยประวัติศาสตร์เมืองแปดริ้ว เติมความหวานในวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว” เส้นทางกรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา โดยเดินทางมากับขบวนรถไฟ KIHA 183 จากสถานีหัวลำโพง – สถานีฉะเชิงเทรา โดยรถไฟ KIHA 183 นำนักท่องเที่ยวชมทิวทัศน์กลางสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง และถึงสถานีฉะเชิงเทรา (เวลา 09.40 น.) จากนั้นเดินทางชมและสักการะหลวงพ่อโสธร และถวายสังฆทาน ณ วัดโสธรวารามวรวิหาร จากนั้นเที่ยวงานวันมะม่วงของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 52 โดยจังหวัดฉะเชิงเทราจัดเตรียมไข่ต้มมงคลที่ผ่านการสักการะองค์หลวงพ่อพุทธโสธร พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ …

รถไฟKIHA183ย้อนร้อยประวัติศาสตร์เมืองแปดริ้ว Read More »

บันทึกเทปรายการ ชุมชนแชมเปี้ยน โดยน้ำพริกทูล 9 ก้อนแก้ว ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 7 เมษายน 2566 อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และ อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พาตัวแทนวิสาหกิจชุมชนตำบลก้อนแก้ว กลุ่มน้ำพริกทูล 9 ก้อนแก้ว มาบันทึกเทปรายการ ชุมชนแชมเปี้ยน ณ โรงถ่ายละครกันตนา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นรายการที่ค้นหาของดีประจำแต่ละจังหวัด โดยน้ำพริกทูล 9 ก้อนแก้ว ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จนกลายเป็นของดีประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะออกอากาศทางช่อง 5HD ในวันที่ 24 เมษายน 2566 นี้

ค่ายอาสา6ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางครั้งที่6

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและท้องถิ่น/อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต อาจารย์โยธิน จี้กังวาฬ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและท้องถิ่น/ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต อาจารย์สมศักดิ์ ทองแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ตและนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ช่วยกันทำสนาม BBL วาดภาพระบายสีผนังอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล วาดภาพระบายสีบริเวณโดยรอบอาคาร และอาคารอเนกประสงค์ โดยผลงานของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ตนั้น ได้สร้างความประทับใจให้กับคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสและชุมชนเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งช่วยเพิ่มความสดใสและสร้างสีสันให้สวยงาม พร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2566  ณ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

พลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบActiveLearning

วันที่ 7 เม.ย. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง รองคณบดี อาจารย์กีรติ นันทพงษ์ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมงาน “พลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครู สู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps” (ภาคตะวันออก) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม กล่าวเปิดงานและมอบโยบาย พร้อมด้วยท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ …

พลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบActiveLearning Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชเลย

วันที่ 7 เม.ย. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดีวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชเลย นำโดยนางสุธาสินี ธนัฐปิตินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมไปถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ร่วมพิธีและวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันที่ 6 เม.ย. 66 รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวสมสกุล ลิ้มวัฒนาวดี นางสุภินดา เทวารุทธ และนางสาวอรณัฐ ผาแก้ว บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีและวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด และนำกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันจักรี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา