แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพประจำปีการศึกษา2567

วันที่ 21 พ.ย. 66 อาจารย์ ดร.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้อาจารย์นวลปราง แสงอุไร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนสารสารน์วิเทศบูรพา จ.ชลบุรี โดยมีนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน