ฝึกซ้อมการแสดงชุดรำวงบารมีหลวงพ่อโสธร

วันที่ 21 พ.ย. 66 เวลา 16.30 น.ผู้ช่วยศาตราจารย์รติยา สุทธิธรรม พร้อมด้วยอาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต และอาจารย์พีรณัฐ ทรงเกตุกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทำการฝึกซ้อมการแสดงชุด “รำวงบารมีหลวงพ่อโสธร” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงในงานประเพณีลอยกระทง และการจัดงานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโสธร ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอบางคล้า ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566