เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

วันที่ 30 มิ.ย. 66 เวลา 09.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (พร้อมบัณฑิต ติดโควิดเมื่อปีการศึกษา 2560-2562) ณ ห้องประชุมอาคารศรีวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 25 ส.ค. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ส.ค. 2566 และจะมีการซ้อมรับปริญญาบัตรในระหว่างวันที่ 16-18 ส.ค. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา