บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากร

วันที่ 19 พ.ค. 66 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากร ในการบริการตรวจวัดสมรรถภาพกล้ามเนื้อแขน (วัดแรงบีบมือ) ตรวจไขมันใต้ผิวหนัง ตรวจวัดความดัน ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ตรวจเพิ่มคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ ตับ ช่องท้อง ต่อมลูกหมาก รังไข่ เต้านม มดลูก พร้อมทั้งบริการตรวจพิเศษอื่นๆอีกมากมาย ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ