เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 18.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายประภาส มาดะมัน หัวหน้าหน่วยงานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบมหกรรม “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 30 มกราคม 2566 มีการแข่งขันจำนวน 35 ชนิดกีฬา มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 122 สถาบัน พร้อมทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 คน