โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “วันตรุษจีน”

วันที่ 20 ม.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีสักการะหลวงพ่อพุทธโสธร และพิธีเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “วันตรุษจีน” พร้อมทั้ง นายธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ คุณพ่อปัญญา สิวะโมกข์ ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนสาธิตฯ คุณแม่สุมาลี ล้ำเลิศ ตัวแทนผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การเชิดสิงโต และการแสดงเปิดงานของนักเรียนชุมนุมเฮฮาภาษาจีน การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ การให้ความรู้เนื่องใจเทศกาลตรุษจีน และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมการดื่มชา เป็นต้น