ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (กศจ.) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 ม.ค. 2566 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (กศจ.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแปดริ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา