งานวันเด็กสาธิตฯ

วันที่ 13 ม.ค. 65 นายธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิด “งานวันเด็กสาธิตฯ” รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี สนับสนุนโดย ชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนสาธิตฯ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การเล่นกีฬาเบ็ดเตล็ดของแต่ละระดับชั้น และ การจับสลากลุ้นของรางวัล
ณ สนามเอนกประสงค์อิ