ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 ม.ค. 66 เวลา 16.00 น. นายสุรัตน์ จรกรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบถึง กิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของสมาคมฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ