ร่วมตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์หลวงพ่อโสธร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์หลวงพ่อโสธร บริเวณประตูทางเข้าด้านข้าง มหาวิทยาลัยฯ ริมถนนศรีโสธร ซึ่งเป็นเส้นทางที่ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่าน ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566