เตรียมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาสร้างอนาคตบัณฑิตสู่สถานประกอบการ

วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา “สร้างอนาคตบัณฑิต สู่สถานประกอบการ” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ บริษัท โปรเกรส พาร์ท แอนด์ ได จำกัด ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ