ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

วันที่ 21 พ.ย. 66 เวลา 15.00 น. อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญามโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ