แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม

วันที่ 20 พ.ย. 2566 ดร.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ พร้อมด้วยบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวปรียาภรณ์ นิลนนท์ และนางสาวชนิตรา เลาะห์มิน นักวิชาการศึกษา นางสาวธารฤทัย เขมะเพ็ชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนายสมพงศ์ ฆ้องหลวง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 110 คน น้องๆน่ารักมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้วยความสนใจ