พิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ RJ38

วันที่ 15 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ RJ38 และแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ณ หอประชุมศิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม