ประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31

วันที่ 16 มี.ค. 66 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 “รภ.ราชนครินทร์ เกมส์” ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ