ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายการจัดสร้างอนุสาวรีย์ฯ

วันที่ 16 มี.ค. 66 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายการจัดสร้างอนุสาวรีย์ฯ โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ