ประกวดคลิปสื่อการสอนภาษาจีน ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิมพ์วิภา สวัสดิ์รักษ์ และ นางสาวชารีรัตน์ สุวรรณเชษฐ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล ขวัญใจมหาชน (ยอดกดไลก์ในยูทูป) จากการประกวดคลิปสื่อการสอนภาษาจีน ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ หัวข้อ “สนุกกับภาษาจีน เพลินถิ่นแดนมังกร” ชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจาก ฯพณฯ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ วันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่