ประชุมกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานการประชุมกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (The happiness Game) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 66 ณ จังหวัดอุบลราชธานี