กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษาคณะครุศาสตร์ “วันราชภัฏ”

วันที่ 14 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมการถวายพระพร และกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษาคณะครุศาสตร์ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาค เนื่องใน“วันราชภัฏ” โดยมีพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานที่ปรึกษา(กิตติมศักดิ์) ทปอ.มรภ. เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ