นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษาคณะครุศาสตร์ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาค

วันที่ 13 ก.พ. 2566 รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษาคณะครุศาสตร์ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาค พร้อมเข้าร่วมการเสวนา “บทบาท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม“วันราชภัฏ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ. 66 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ