ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงห้องเจ้าเสวย

วันที่10 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุง ห้องเจ้าเสวยและห้องพญาเสวย ณ ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซนต์ โดยจะมีการตรวจและรับมอบงาน ในวันจันทร์ที่ 13 ก.พ. นี้