มอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดแต่งกลอน

วันนี้ (10 ก.พ. 66) เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรการประกวดแต่งกลอน หัวข้อ “ศตวรรษาพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรุณาประชาไทยยูเนสโก เทิดไท้รวมใจภักดิ์” ประจำปี 2566 ณ อาคารรับเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา