การประชุมชี้แจงงาน RRU Open House 2023 และตลาดวิจัย

วันที่ 6 ก.พ. 66 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรและงบประมาณ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงงาน RRU Open House 2023 และตลาดวิจัย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 ก.พ. ที่บริเวณโดมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ