ประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 6 ก.พ. 66 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามประเด็นที่ต้องรายงานต่อองคมนตรี ครั้งที่ 2 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ