สำรวจพื้นที่และวางแผนการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อชุมชน

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารคณาจารย์ โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำรวจพื้นที่และวางแผนการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อชุมชน โดยกำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา