แนะแนวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 26 ม.ค. 2566 อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้งานแนะแนวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.อมรรัศมี จิณรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี พร้อมด้วยบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวแสงเทียน นามนิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวสิรดา แก้วดี นักวิทยาศาสตร์ และนางสาวกมลธร แสงอุทัย นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเรียนท่าข้ามพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน