นักศึกษาจิตอาสา จำนวน 20 คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายพงศกร สวัสดิ์มาก หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา พร้อมด้วยจ่าสิบตรีธนากร ทองกล่อม นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาจิตอาสา จำนวน 20 คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะ และกวาดใบไม้ บริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย