ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันรวมน้ำใจแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 24 ม.ค. 66 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำตาล กิตติกูล ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันรวมน้ำใจแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา “สาวโรงงานใส่ผ้าไทยให้สนุก” โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางปิติมา รักพานิชมณี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่จัดงาน ด้านการเดินแบบ ด้านการตัดสิน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในงาน ตลอดจนบูธจำหน่ายสินค้า OTOP ของทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำหรับงานวันรวมน้ำใจแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา “สาวโรงงานใส่ผ้าไทยให้สนุก” จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ (ข้างวัดหลวงพ่อโสธรวราราม วรวิหาร) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา