ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 18 ม.ค. 66 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อทำรูปเล่มและแคตตาล๊อคผลิตภัณท์ทั้งหมด ที่มหาวิยาลัยเข้าไปมีส่วนรวมในการพัฒนา ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ