ออกบูธแสดงผลงานวิจัย

วันที่ 12 ม.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมออกบูธแสดงผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาทิ การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจปูทะเล อำเภอบางปะกง, การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปูทะเลที่เหมาะสมกับพื้นที่, แม่น้ำบางปะกง ทุนวัฒฯธรรมเพื่อการพัฒนา ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์, รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆจากการแปรรูปของมะม่วง มาให้ผู้ร่วมกิจกรรมทริปอิ่มบุญ รับพรปีใหม่ “One Day Trip ตามรอยทริป Kiha 183” โดยการเดินทางด้วยรถไฟเส้นทาง กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา ได้รับชมและชิม ณ ร้านอาหารเอกเขนก อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา