กิจกรรมทริปอิ่มบุญ รับพรปีใหม่ “One Day Trip ตามรอยทริป Kiha 183”

วันที่ 12 ม.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมทริปอิ่มบุญ รับพรปีใหม่ “One Day Trip ตามรอยทริป Kiha 183” ด้วยการเดินทางโดยรถไฟเส้นทาง กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา พร้อมเข้าร่วมการประชุมหารือการบูรณาการร่วมกันระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย และ ผู้แทนจังหวัดฉะเชิงเทรา มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา / กลุ่มลูกหลวงพ่อ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ตู้ประชุม ครม. เพื่อร่วมหารือการบูรณาการความร่วมมือต่างๆ
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดฉะเชิงเทรา ผสานความร่วมมือและพัฒนากลไก เชิงสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการจัด “ทริปอิ่มบุญ อิ่มอร่อย ช้อปคุ้ม One Day Trip ไปกับขบวนรถ KIHA 183” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจ และเกิดการ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโต
นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางในรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟด้วยขบวนรถไฟ KIHA 183 ตลอดจนเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตตามไปด้วยอย่างยั่งยืน สำหรับการเดินทางในทริปนี้ จะเป็นทริปไหว้พระ เพื่อเสริมสิริมงคลในแบบฉบับของไทย ผสมผสานการเดินทางอย่างอบอุ่น ด้วยเสน่ห์ และกลิ่นอายญี่ปุ่นไปกับขบวนรถไฟ KIHA 183 ซึ่งนอกจากผู้ร่วมทริปทุกคนจะได้อิ่มบุญ ไปกับการเดินทางไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมสิริมงคลแล้ว ยังจะได้อิ่มอร่อยไปกับอาหารร้านดัง และช้อปสุดคุ้มกับสินค้าขึ้นชื่อต่าง ๆ มากมายของชุมชน