ประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินการงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในภาวะวิกฤติของมหาวิทยาลัยไทย

วันที่ 30 พ.ย. 65 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญามโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินการงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในภาวะวิกฤติของมหาวิทยาลัยไทย ณ ห้องนางนวล ชั้น 1 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า