ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 29 พ.ย. 65 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายสุรัตน์ จรกรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบถึง กิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของสมาคมฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 ก.พ. 2566 พร้อมเชิญชวนคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน ในวันที่ 5 ธ.ค. 2565