หารือการจัดงานดนตรี ภายใต้แนวคิด “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ”

วันที่ 29 พ.ย.65 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าพบนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องวิชิตสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือการจัดงานดนตรี ภายใต้แนวคิด “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร