ทีมวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงพื้นที่ในการรายงานผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ปลาร้าโยธะกา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติพงษ์ ทับพยุง หัวหน้าหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ทีมวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงพื้นที่ในการรายงานผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ปลาร้าโยธะกา ในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส และรูปแบบผลิตภัณฑ์ของปลาร้าข้าวคั่วให้กับชุมชนตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา