สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนชิตใจชื่น

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ปิ่นทอง ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนชิตใจชื่น อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี