ดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนชิตใจชื่น

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์สราวุธ โรจนศิริ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์พงศา รวมทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต และนางสาวอารีย์วรรณ ผลทรัพย์ ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนชิตใจชื่น จังหวัดปราจีนบุรี และเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและกิจกรรมตลาดนัด ประจำปีการศึกษา2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา ณ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา