ประชุมเพื่อดำเนินโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14

วันที่ 25 พ.ย. 65 เวลา 13.00 น. นายอุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมเพื่อดำเนินโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เบื้องต้นในที่ประชุมมีมติกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยจะเริ่มทำการแข่งขันกีฬา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จากนั้นในเวลา เวลา 16.00 น. จะมีการเดินขบวนพาเหรด และพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ ในช่วงกลางคืน