ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา

วันที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 10.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรี ศิริไกร อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉม มหาวิทยาลัย (Re-inventing University) พร้อมคณะ ร่วมด้วยคณะผู้แทนจาก สก.สว. ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในระบบอะ ไลน์
เชิงพื้นที่สำหรับสถานการณ์นิวนอร์มัล ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย(Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมนางนวล ชั้น 1 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
โดยนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์) อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting