กิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นถิ่นบ้านโพธิ์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข คณบดี (หัวหน้าโครงการวิจัย) “แม่น้ำบางปะกง : ทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยอาจารย์ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ (หัวหน้าแผนงานวิจัย) และอาจารย์ลักคณา น้อยสว่าง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นถิ่นบ้านโพธิ์ โดยมีนักดนตรีอาวุโสของอำเภอบ้านโพธิ์ เข้าร่วมการแสดง เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับชมดนตรีพื้นถิ่น ที่ปัจจุบันหาชมได้ยากและเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้รับเกียรติจากนายยศชาภณ บุญเจริญ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโพธิ์ นายสมศักดิ์ สนกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ ให้การต้อนรับและนำคณะครูนักเรียนเข้าชมการแสดง และได้มอบเอกสารแผ่นพับข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับทางโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับการศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา