ลงพื้นที่ในโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 21 มี.ค. 2565 อาจารย์บรรพจน์ มีสา ดร.ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง และอาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์ ลงพื้นที่ในโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ “โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University Marketplace คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ณ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวบ้านหนองแสง เลขที่ 146 หมู่1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้มอบบรรจุภัณฑ์ของขนุนทอดกรอบ 2 ขนาด เพื่อเป็นการยกระดับรายได้ให้กับชุนชน