ศึกษาบริบทชุมชนมะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจร

วันที่ 9 มีนาคม 2565 อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐฐาพร สามารถ อาจารย์ปรัชญา วาทะสิทธิ์ นายชุษณะ สารจิตตาภาพ และนักศึกษา ได้เข้าศึกษาบริบทชุมชน มะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจร ทั้งการปลูก การแปรรูป จนถึงการจัดการของเสียภายในฟาร์ม จากวิทยากรคุณศราวุธ พรชัยสิทธิ์ ณ สวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา​