ประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

วันที่ 30 พ.ค. 67 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีมอบหมายให้นางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ สำหรับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จะจัดขึ้นในวันที่ 5 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา