ประชุมเตรียมความพร้อมงานแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 17 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมงานการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา งานราชภัฏวิจัยและการจัดนิทรรศการของเส้นทางการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์